ارزیابی تضمین کیفیت شرکت صنایع شیر ایران با نگرش به استاندارد داخلی برند پگاه ، استاندارد ملی،سیستم GMP، مدیریت ضایعات و همچنین شیر خام، از شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی انجام گرفت.