آدرس : تبریز - میدان آذربایجان - اول جاده فرودگاه - سمت چپ - شرکت شیرپاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی

کد پستی : 5187933141

تلفن : 04132611313

فکس : 04132611312