اخبار سایت

مشاهده خبر

برگزاری برنامه فرهنگسازی مصرف شیر و فرآورده های لبنی مجموعه شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی در فرهنگسرای حضرت رقیه(س) قراملک تبریز به مناسبت روز جهانی کودک

برنامه فرهنگسازی مصرف شیر و فرآورده های لبنی مجموعه شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی در فرهنگسرای حضرت رقیه(س) قراملک تبریز…..

مشاهده خبر

برگزاری برنامه فرهنگسازی مصرف شیر و فرآورده های لبنی مجموعه شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی در مدرسه پیش دبستانی سفیران دانش به مناسبت روز جهانی کودک

    برنامه فرهنگسازی مصرف شیر و فرآورده های لبنی مجموعه شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی در  مدرسه پیش دبستانی…..