اخبار سایت

مشاهده خبر
پگاه

برنامه های فرهنگ سازی مصرف شیر و فرآورده های لبنی شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی با حضور دکتر کمال زاده در دبیرستان دخترانه فاطمیه تبریز و همچنین در جمع کثیر خانواده های پرسنل پایگاه دوم شکاری شهید فکوری تبریز برگزار شد

با حضور دکتر کمال زاده مشاور تغذیه برنامه جهانی غذا سازمان ملل، برنامه های فرهنگ سازی مصرف شیر و فرآورده…..

مشاهده خبر
پگاه

کسب عنوان پر افتخار واحد برگزیده کیفی استاندارد استان و همچنین مدیر کنترل کیفی نمونه استاندارد در سال ۱۳۹۵ ، توسط شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی

شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی به عنوان واحد برگزیده کیفی استاندارد استان معرفی گردید . همچنین مدیر کنترل کیفی…..