اخبار سایت

مشاهده خبر
پگاه

کسب لوح و تندیس کار آفرین برتر سال ۱۳۹۵ بخش کشاورزی استان آذربایجان شرقی، از دست پر مهر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی، در یازدهمین جشنواره کار آفرینان برتر استان توسط شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی

لوح و تندیس کار آفرین برتر سال ۱۳۹۵ بخش کشاورزی استان آذربایجان شرقی، از دست پر مهر وزیر تعاون کار…..