مناقصه ها

مرداد ۱۲, ۱۴۰۰

آگهی مناقصه شماره ۱۴۰۰/ع/۲۰۲

برای دانلود اطلاعات موردنیاز بر روی لینک‌های زیر کلیک کنید: برگ شرایط عمومی مناقصه دستگاه پرکن برگ شرایط اختصاصی مناقصه دستگاه پرکن برگ پیشنهاد قیمت
تیر ۲۸, ۱۴۰۰

آگهی مناقصه شماره ۱۴۰۰/ع/۲۰۱

برای دانلود اطلاعات موردنیاز بر روی لینک‌های زیر کلیک کنید: ۲۰۱ برگ پیشنهاد قیمت برگ شرایط اختصاصی تجهیز سالن پنیر سنتی ۲۰۱ برگ شرایط عمومی تجهیز سالن پنیر سنتی ۲۰۱
اسفند ۱۱, ۱۳۹۹

آگهی مناقصه خرید یونیت کامل RO

برگ پیشنهاد قیمت (۲) برگ شرایط عمومی مناقصه خرید یونیت کاملRO 209 ع۹۹ برگ شرایط اختصاصی مناقصه خرید یونیت کامل RO 210ع۹۹ (۱) برگ شرایط اختصاصی مناقصه خرید یونیت کامل RO 210ع۹۹ (۱)
اسفند ۹, ۱۳۹۹

آگهی مناقصه دستگاه هواساز هایژنیک

  برگ پیشنهاد قیمت برگ شرایط عمومی مناقصه خرید هواساز ۲۰۹ ع۹۹ برگ شرایط اختصاصی مناقصه خرید هواساز ۲۰۹ع۹۹ ۱۳۹۹/۱۲/۰۹