مزايده ها

بهمن ۲۸, ۱۴۰۰

آگهی مناقصه شماره ۱۴۰۰/ع/۳۰۱

برای دانلود اطلاعات موردنیاز بر روی لینک‌های زیر کلیک کنید: شرایط اختصاصی مزایده شماره ۳۰۱/ع/۱۴۰۰ دستگاه‌های مستهلک
دی ۳۰, ۱۳۹۴

آگهی مزایده عمومی ساختمان مسکونی

عنوان مزایده :    آگهی مزایده عمومی ساختمان مسکونی آگهی در محدوده : منتشر کننده :    شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان بها سند : طبقه بندی : عنوان روزنامه :    روزنامه اطلاعات تاریخ انتشار :    ۹۲-۲-۲۱ آخرین مهلت :    ۹۲-۳-۲ شماره صفحه روزنامه :    ۱۰ متن آگهی :